Kontakt


   D O R O T A    W O J D A L
   fotografuję na obszarze: Łódź i okolice
  tel: 48 602 127 172
  mail: kontakt@galeriawidokow.com
  blog: blogspot Galerii Widoków 
  facebook: https://www.facebook.com/GaleriaWidokow